Skip to Main Content »

Phone Skype Me™! Phone Phone
So sánh sản phẩm

Chưa chọn sản phẩm so sánh.

 

Tổng đài điện thoại KX-TEB 308

Với 3 trung kế vào và 8 máy nhánh, tổng đài KX-TEB308 phù hợp với văn phòng nhỏ, nhà riêng …

  • Có chức năng hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường có chức năng hiển thị số gọi đến.
  • Kết nối máy tính qua cổng USB và RS 232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.
  • Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại.
  • Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).
  • Được sản xuất bởi Panasonic.