Hệ thống an ninh bên trong trung tâm dữ liệu Pháp Vân – Viettel

Đây là một trong những trung tâm dữ liệu tiêu biểu, đạt chuẩn cao nhất ở Việt Nam, cung cấp dịch vụ lưu trữ cho nhiều công ty internet lớn. Video trung tâm dữ liệu của Google Video trung tâm dữ liệu ... Continue Reading →
1